Dating alpabetong filipino

Ang mga titik na F, J, V, at Z ay napakaimportante dahil ang mga tunog na ito ay matatagpuan sa mga wika tulad ng Ifugaw at Ivatan.Ito ang mga halimbawa ng mga bagong titik: Bago ang panahon ng pananakop ng mga Kastila sa Pilipinas, karamihan sa mga wika sa Pilipinas ay tatlong patínig /a/ /i/, at /u/.Aniya kung sakaling itiwalag ang asignaturang Filipino sa kolehiyo ay magkakaroon ng malaking epekto ito sa mga estudyante.“Unang-una, hindi na nila [mga mag-aaral] malalaman ang tamang paggamit ng wika at lalong lalala ang hindi pagkaka-alam nito.Noong Mayo 2008, inilabas ang KWF ang pinal na borador ng Gabay sa Ortograpiya ng Wikang Filipino.Itinakwil nito ang mga radikal na rebisyon ng 2001 at mas binigyang-halaga ang status quo, bagaman kinokodipika o ginagawa nang opisyal ang ilang mga aspekto nito.

dating alpabetong filipino-69dating alpabetong filipino-9dating alpabetong filipino-76dating alpabetong filipino-78

Ang mga Espanyol ay ipinakilala ang Latin na Panitik sa Pilipinas.

Simula noong inaprubahan ni dating pangulong Benigno Aquino III ang programang K-12, nagkaroon ng pagbabago sa sistema ng edukasyon sa Pilipinas, bilang tugon sa napapanahong sistema ng edukasyon sa iba’t ibang bansa.

Ito rin ang dahilan kung bakit kailangan din baguhin at ayusin ang kurikulum para sangayunan ang nararapat na matutunan ng mga estudyante sa kasalukuyang panahon.

Sa kalagitnaan ng siglong ito ay nadagdagan at kalayunang nabawasan.

Sa paglabas ng Ortograpiyang Pambansa noong 2014, ang dáting 8 titik na hindi pa naidagdag ay sa ngayong pinangalanang opisyal. Ito ay isang malaking hakbang na idagdag ang mga titik na ito upang gawing modernisado ang sistemang panulat na ito at upang mapangalagaan ang mga katutubong wika sa Pilipinas.

Leave a Reply